Overslaan en naar de inhoud gaan

Technische uitleg over wamtepomp

 

WAT IS EEN WARMTEPOMP?

Een warmtepomp werkt volgens het systeem van een koelkast: terwijl een koelkast calorieën afvoert om alles wat er in zit koel te houden, 'plukt' de warmtepomp calorieën uit de buitenlucht op om ze binnen in uw leef- of werkruimte vrij te laten. 

 

WELKE SOORTEN WARMTEPOMPEN BESTAAN ER?

Lucht, water en grond vormen de drie klassieke omgevingen. De warmte is er in overvloed aanwezig en is bovendien gratis.

1. Lucht: de verdamper wordt rechtstreeks in contact gebracht met de buitenlucht om er de nodige warmte aan te onttrekken. Zo'n systeem is zeer gemakkelijk te installeren. Bij de selectie van de capaciteit van de warmtepomp moet men rekening houden met lage buitentemperaturen.

2. Water: het water van een grondwaterlaan, van een rivier, van een vijver of van de zee kan in contact gebracht worden met de verdamper die de warmte hieruit zal opnemen. Het volume aan water moet wel groot genoeg zijn om de verdamer toe te laten om voldoende warmte op te nemen.

3. Grond: de grond vormt een spaarbekken waarbij op geringe diepte de warmte beschikbaar is. Om deze warmte op te nemen wordt meestal gebruik gemaakt van een tussenmedium, bijvoorbeeld water of een koelmiddel. Dit fluïdum circuleert in een gesloten kringloop in een ondergronds leidingennet.

 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DIE LUCHT/LUCHT OF LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN?

Economisch

Besparing van verwarmingskosten tot 50 % in vergelijking met traditionele verwarmingssystemen

Afschrijving van de warmtepomp over heel korte termijn

Lage werkings- en onderhoudskosten

Geen investering in dure grondboringen of het bouwrijp maken van het terrein

Subsidies en fiscaal voordeel zijn mogelijk

Geen kosten voor schoorsteenvegen

Geen gasaansluiting vereist

Superieure werking

 

Geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten

Voor verwarming én voor productie sanitair warm water

Ideaal voor vloerverwarming

Vol verwarmingsvermogen tot -15 °C buitentemperatuur

Gegarandeerd toepassingsgebied tot -25 °C buitentemperatuur

 

Eenvoudig

 

Ongecompliceerde en plaatsbesparende installatie

Geen opslagruimte nodig voor brandstof

Geen gasaansluiting

Geen stookolietank en geen regelmatige levering van stookolie

Geen schoorsteen en geen schoorsteenreinigingen

Geen tijdrovende boringen waarvoor vergunningen moeten worden aangevraagd

 

Natuurlijk

 

Onafhankelijk van fossiele brandstoffen zoals stookolie of gas

Beperking van de CO2-emissies

Schoon en emissievrij

 

Zorgeloos

Vermijden van gevaarlijke brandstoffen in huis

Op geen enkele manier vorming van fijn stof